محصول پسته ایران

پسته ایران بهترین نوع در دنیا از نظر طعم و تنوع و گونه های تولید است. از مهمترین ارقام پسته کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی می توان برشمرد

فروش صادرات خرمای ایران

ارزش صادرات خرمای ایران در سال 90 به بیش از 174 میلیون دلار رسید. که عمده صادرات خرما شامل مضافتی، شاهانی، کبکاب، زاهدی، پیارم، استعمران است

بزرگترین صادر کننده زعفران

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران با بیش از 95% تولید در دنیا می باشد که صادرات آن به 45 کشور دنیا است

About us

Saranuts Managers

 

Name: Ali Sheikhloui Aghdam
Post: Chairman of the Board

Cell Phone: +989203614615
Email: info@saranuts.com


Sara Investment Co.
www.investmideast.com
Email: info@investmideast.com

 

 Name: Farshad Younes Abadi
Post: Sales Manager
Email: Sales3@saranuts.com

Cell Phone: +989203614615

   Name: Parisa Sheikhloui Aghdam
Post:
Deputy CEO
Email: Sales2@saranuts.com
  Name: M.Babaei
Post:
Business & Marketing Manager
Email: marketing@saranuts.com

 

مطالب سایت