فروش خرمای صادراتی ایران

فروش خرما صادراتی ایران:

 

شرکت گوهر ناب سارا عامل فروش خرما صادراتی ایران از جمله کبکاب ، زاهدی ، پیارم ( مریمی ) ، مضافتی ، سایر ، ربی ، شهابی و خاصویی می باشد. قیمتها فروش مستقیم از کشاورز است.

 

خرما میوه ی مقوی و انرژی زا است که دارای مواد معدنی از قبیل به آهن، پتاسیم، روی، منگنز، و ویتامین های B و E دارد که خرما می تواند سیستم ایمنی بدن را از سرطان های روده و معده محافظت کند.


 

 مضافتی: در بم و جیرفت در استان کرمان و سیستان و بلوچستان ایران تولید می شود. این نوع خرما مرطوب است و رنگ آن می تواند از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متفاوت است.
 پیارم یا مریمی: در حاجی آباد در استان هرمزگان ایران تولید می شود. این نوع خرما، نیمه خشک و گوشتدار است و رنگ آن قهوه ای تیره است.

 سایر: در استان خوزستان ایران تولید می شود. این نوع خرما نیمه خشک است و رنگ آن قهوه ای تیره است.
زاهدی: در دشتستان بوشهر و خوزستان ایران تولید می شود. این نوع خرما، خشک است و رنگ آن زرد طلایی است.
 کبکاب: در بوشهر، فارس و یزد ایران تولید می شود. این خرما مرطوب و قهوه ای روشن است.
ربی: در استان سیستان و بلوچستان ایران تولید می شود. این نوع خرما، نیمه خشک و گوشتدار است و رنگ آن قهوه ای تیره است.
 شهابی: در سعد آباد واقع در بوشهر ایران تولید می شود. این نوع خرما نیمه خشک است و رنگ آن تمایل به قهوه ای روشن است.
خاصویی: در خوزستان، هرمزگان و بوشهر ایران تولید می شود. این نوع خرما ، مرطوب و قهوه ای رنگ است.

 

 مقالات مرتبط

    مطالب سایت